GÜZ DÖNEMİ
 
Kodu Adı Öğretim Üyesi
FEL117 İlkçağ Felsefesi Doç.Dr. SEYİT COŞKUN
FEL129 Felsefeye Giriş Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO
FEL131 Klasik Mantık Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
FEL133 Mitoloji ve Felsefe Arş. Gör. Dr. Murat ÇELİK
FEL135 Sofistler Doç.Dr. ÖMER FAİK ANLI
FEL137 Bilim Tarihine Giriş Doç.Dr. İnan KALAYCIOĞULLARI
FEL139 Felsefeye Giriş Doç.Dr. SEYİT COŞKUN
FEL205 Varlık Felsefesi Doç.Dr. Senem KURTAR
FEL213 Ortaçağ Felsefesi Prof. Dr. Ülker ÖKTEM
FEL215 Ortaçağ Uygarlıklarında Bilim Prof. Dr. Remzi DEMİR
FEL217 Deneycilik ve Usçuluk Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
FEL219 Yeni Platonculuk Doç.Dr. Eyüp Ali KILIÇASLAN
FEL223 Bilim ve Teknoloji Tarihi Arş. Gör. Dr. Vural BAŞARAN
FEL301 17.Ve 18.Yüzyıl Felsefesi Doç.Dr. Eyüp Ali KILIÇASLAN
FEL303 Rönesans ve Aydınlanma Döneminde Bilimsel Düşünce Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN
FEL305 Ahlak Felsefesi Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN
FEL307 Rousseau ve Kant Prof. Dr. Hamdi BRAVO
FEL309 Çevre ve Teknoloji Felsefesi Doç.Dr. Senem KURTAR
FEL401 Tarih Felsefesi Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO
FEL403 Çağdaş Felsefe I Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN
FEL405 Devlet ve Toplum Felsefesi Prof. Dr. Hamdi BRAVO
FEL407 Varoluşçuluk: Kierkegard,Heidegger,Sartre Arş. Gör. Dr. Murat ÇELİK
FEL409 İletişim Felsefesi Prof. Dr. Hamdi BRAVO
BAHAR DÖNEMİ
 
Kodu Adı Öğretim Üyesi
FEL124 Eski Çağda Bilimsel Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi Doç.Dr. ÖMER FAİK ANLI
FEL126 Platon ve Aristoteles Doç.Dr. SEYİT COŞKUN
FEL128 Stoacılar Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN
FEL132 Eleştirel Düşünme Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
FEL134 Bilgi Kuramı Doç.Dr. ÖMER FAİK ANLI
FEL136 Modern Mantık Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO
FEL138 Bilimsel Yöntemin Doğuşu Ve Gelişimi Arş. Gör. Dr. Vural BAŞARAN
FEL214 İslam Felsefesi Prof. Dr. Ülker ÖKTEM
FEL216 Estetik ve Sanat Felsefesi Arş. Gör. Dr. Murat ÇELİK
FEL220 Zihin Felsefesi Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
FEL222 Felsefi Metinler Doç.Dr. SEYİT COŞKUN
FEL302 Yeni ve Yakın Çağlarda Bilimsel Kuramlar Doç.Dr. İnan KALAYCIOĞULLARI
FEL304 19. Yy. Felsefesi Doç.Dr. Eyüp Ali KILIÇASLAN
FEL306 Bilim Felsefesi Doç.Dr. İnan KALAYCIOĞULLARI
FEL308 Hegel ve Marx Doç.Dr. Eyüp Ali KILIÇASLAN
FEL314 Fenomenoloji Doç.Dr. Senem KURTAR
FEL316 Bilimsel Düşüncenin Tarihi Doç.Dr. ÖMER FAİK ANLI
FEL402 Çağdaş Felsefe II Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN
FEL404 İnsan Hakları Doç.Dr. Senem KURTAR
FEL406 Dil Felsefesi Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO
FEL410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık Doç.Dr. Senem KURTAR
FEL412 Estetik ve Sanat Felsefesi Arş. Gör. Dr. Murat ÇELİK
FEL416 Çağdaş Etik Kuramlar Prof. Dr. Hamdi BRAVO
FEL418 Cumhuriyet Dönemi Düşünce Tarihi Doç.Dr. İnan KALAYCIOĞULLARI