(24.04.2017)

DIŞAVURUM

SANAT VE BİÇİM

SANAT VE TEMSİL

Sanatın Ontolojisi ve Estetik Olarak Sanata Eleştirel Bakmak