Sıra Numarası DERS KODU DERSİN ADI Zorunlu/Seçmeli (Z/S) Dersin Kredisi Uygulama Laboratuvar TOPLAM Ulusal Kredi AKTS Kredisi
GÜZ
1 FEL115 Felsefeye Giriş Z 3 0 0 3 3 7
2 FEL117 İlkçağ Felsefesi Z 3 0 0 3 3 6
3 FEL301 17. ve 18. Yüzyıl Felsefesi Z 3 0 0 3 3 7
4 FEL403 Çağdaş Felsefe I Z 3 0 0 3 3 7
5 FEL121 Mitoloji ve Felsefe S 2 0 0 2 2 3
6 FEL123 Sofistler S 2 0 0 2 2 3
7 FEL217 Deneycilik ve Usçuluk S 2 0 0 2 2 3
8 FEL307 Rousseau ve Kant S 2 0 0 2 2 6
9 FEL309 Çevre ve Teknoloji Felsefesi S 2 0 0 2 2 6
10 FEL407 Varoluşçuluk: Kierkegaard, Heidegger,Sartre S 2 0 0 2 2 5
11 FEL409 İletişim Felsefesi S 2 0 0 2 2 5
BAHAR
12 FEL120 Bilgi Kuramı Z 3 0 0 3 3 7
13 FEL122 Modern Mantık Z 4 0 0 4 4 8
14 FEL126 Platon ve Aristoteles S 2 0 0 2 2 3
15 FEL130 Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi S 2 0 0 2 2 3
16 FEL130 Stoacılar S 2 0 0 2 2 3
17 FEL220 Zihin Felsefesi S 2 0 0 2 2 3
18 FEL304 19. Yüzyıl Felsefesi S 3 0 0 3 3 7
19 FEL308 Hegel ve Marx S 2 0 0 2 2 5
20 FEL314 Fenomenoloji S 2 0 0 2 2 5
21 FEL410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık S 2 0 0 2 2 6
22 FEL402 Çağdaş Felsefe 2 S 3 0 0 3 3 5
23 FEL414 Cumhuriyet Dönemi Düşünce Tarihi S 2 0 0 2 2 3
24 FEL416 Çağdaş Etik Kuramlar S 2 0 0 2 2 6