Sıra Numarası DERS KODU DERSİN ADI Zorunlu/Seçmeli (Z/S) Dersin Kredisi Uygulama Laboratuvar TOPLAM AKTS Kredisi
GÜZ
1 FEL115 Felsefeye Giriş Z 3 0 0 3 7
2 FEL117 İlkçağ Felsefesi Z 3 0 0 3 6
3 FEL119 Klasik Mantık Z 4 0 0 4 8
4 FEL213 Ortaçağ Felsefesi Z 3 0 0 3 10
5 FEL301 17. ve 18. Yüzyıl Felsefesi Z 3 0 0 3 7
6 FEL305 Ahlak Felsefesi Z 3 0 0 3 6
7 FEL401 Tarih Felsefesi Z 3 0 0 3 7
8 FEL403 Çağdaş Felsefe I Z 3 0 0 3 7
9 FEL121 Mitoloji ve Felsefe S 2 0 0 2 3
10 FEL123 Sofistler S 2 0 0 2 3
11 FEL217 Deneycilik ve Usçuluk S 2 0 0 2 3
12 FEL307 Rousseau ve Kant S 2 0 0 2 6
13 FEL309 Çevre ve Teknoloji Felsefesi S 2 0 0 2 6
14 FEL407 Varoluşçuluk: Kierkegaard, Heidegger,Sartre S 2 0 0 2 5
15 FEL409 İletişim Felsefesi S 2 0 0 2 5
BAHAR
16 FEL120 Bilgi Kuramı Z 3 0 0 3 7
17 FEL122 Modern Mantık Z 4 0 0 4 8
18 FEL126 Platon ve Aristoteles S 2 0 0 2 3
19 FEL130 Stoacılar S 2 0 0 2 3
20 FEL216 Estetik ve Sanat Felsefesi S 2 0 0 2 9
21 FEL220 Zihin Felsefesi S 2 0 0 2 3
22 FEL304 19. Yüzyıl Felsefesi S 3 0 0 3 7
23 FEL308 Hegel ve Marx S 2 0 0 2 5
24 FEL314 Fenomenoloji S 2 0 0 2 5
25 FEL406 Dil Felsefesi Z 3 0 0 3 6
26 FEL410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık S 2 0 0 2 6
27 FEL402 Çağdaş Felsefe 2 S 3 0 0 3 5
28 FEL414 Cumhuriyet Dönemi Düşünce Tarihi S 2 0 0 2 3
29 FEL416 Çağdaş Etik Kuramlar S 2 0 0 2 6