Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrencilerin ikinci bir lisans diploması almalarına veya başka bir lisans programına geçiş yapmalarına fırsat verilmiş olur. Felsefe çift anadal programı bu amaç doğrultusunda üniversitemizin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere önerilir. Felsefe Çift anadal programı Ankara Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesine göre hazırlanmıştır.Çift Anadal öğrencilerinin programı tamamlayabilmeleri için, zorunlu derslerle beraber, en az 53 kredi almaları gerekmektedir.

Kontenjan : 8 Öğrenci
Kabul Koşulları: Ankara Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi’nde açıklanan koşullardır.

Çift Anadal Programı Ders Kataloğu

Yandal Programı

Felsefe yandal programının amacı üniversitemizde farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere kendi disiplinlerinin temel kavramlarını felsefece irdeleme, derinlemesine değerlendirme ve eleştirme yetisi kazandırmaktır.
Felsefe yan dal programı bu amaç doğrultusunda üniversitemizin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere önerilir. Felsefe Yan Dal programı Ankara Üniversitesi Yan Dal Program Yönergesine göre hazırlanmıştır. Yandal öğrencilerinin programı tamamlayabilmeleri için, zorunlu derslerle beraber, en az 24 kredi almaları gerekmektedir.

Kontenjan : 10 Öğrenci
Kabul Koşulları: Ankara Üniversitesi Yan Dal Program Yönergesi’nde açıklanan koşullardır.

Yandal Programı Ders Kataloğu