Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrencilerin ikinci bir lisans diploması almalarına veya başka bir lisans programına geçiş yapmalarına fırsat verilmiş olur. Felsefe çift anadal programı bu amaç doğrultusunda üniversitemizin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere önerilir. Felsefe Çift anadal programı Ankara Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesine göre hazırlanmıştır. 2017-2018 Bahar yarıyılından önce kayıt yaptırmış çift Anadal öğrencilerinin programı tamamlayabilmeleri için, zorunlu derslerle beraber, en az 53 kredi almaları; 2017-2018 Bahar yarıyılından sonra kayıt yaptırmış öğrencilerin ise toplam 240 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir.

Kontenjan : 8 Öğrenci
Kabul Koşulları: Ankara Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi’nde açıklanan koşullardır.

Çift Anadal 2017-2018 Bahar Yarıyılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler için

Çift Anadal 2017-2018 Bahar Yarıyılın itibariyle kayıt yaptırmış öğrenciler için

 

Yandal Programı

Felsefe yandal programının amacı üniversitemizde farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere kendi disiplinlerinin temel kavramlarını felsefece irdeleme, derinlemesine değerlendirme ve eleştirme yetisi kazandırmaktır.
Felsefe yan dal programı bu amaç doğrultusunda üniversitemizin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere önerilir. Felsefe Yan Dal programı Ankara Üniversitesi Yan Dal Program Yönergesine göre hazırlanmıştır. 2017-2018 Bahar yarıyılından önce kayıt yaptırmış yandal öğrencilerinin programı tamamlayabilmeleri için, en az 24 kredi almaları; 2017-2018 Bahar yarıyılından sonra kayıt yaptırmış öğrencilerin ise toplam 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir.

Kontenjan : 10 Öğrenci
Kabul Koşulları: Ankara Üniversitesi Yan Dal Program Yönergesi’nde açıklanan koşullardır.

Yandal 2017-2018 Bahar Yarıyılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler için

Yandal 2017-2018 Bahar Yarıyılın itibariyle kayıt yaptırmış öğrenciler için