Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN (Başkan)
Prof. Dr. Ülker ÖKTEM
Doç. Dr. Senem KURTAR
Doç. Dr. Seyit COŞKUN
Arş. Gör. Dr. e. Murat ÇELİK
Arş. Gör. Zeynep İrem ÖZATAY
Arş. Gör. Gülben SALMAN SHORES

Genel Bilgi ve Tarihçe

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda son yıllarda tamamlanmış doktora ve yüksek lisans tezleri:
Doktora Tezleri:
Sartre’ın Özgürlük Etiğinin Oluşumu
Ahlak Yasasından Dünya Yurttaşlığı Tasarımına Geçiş Olanağı Olarak Kant’ın Özgürlük Kavramı
Merleau-Ponty’de Kartezyen Özne Eleştirisi Ve Tensel Özne
Yeni Düşünme Biçimi: Sanat Yapıtında Açımlanan Heidegger’in Şey Felsefesi
İslam Ve Modernite
Giambattista Vico’ nun Yeni Bilim Adlı Eserinin Felsefe Tarihindeki Yeri
Kadın Deneyiminin Ortaya Çıkartılmasının Olanağı
Tercüme-i Siyâsetnâme’nin Tahlîli ve Değerlendirmesi
Yüksek Lisans Tezleri:
Kant Felsefesinde Benlik Sorunu
Marx’ta Yabancılaşma
Kant Ahlakında Saygı Kavramı
Martin Heidegger’in Teknoloji Yorumu
Heidegger Felsefesinde Ölüm ve Doğruluk İlişkisi Üzerine
Bergsonculuğun Türkiye’ye Girişi ve İlk Temsilcileri
Sartre Felsefesi’nde Ben’in Olanaksızlığı Olarak Mauvaise Foi

LİSANSÜSTÜ DERSLERİMİZ

Ders Kodu Ders Adı Ögr.Türü
08035011 VAROLUŞÇU FELSEFE Tezli Y.Lisans
08035017 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI I Tezli Y.Lisans
08035021 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI II Tezli Y.Lisans
08035023 OSMANLICA FELSEFİ METİNLER I Tezli Y.Lisans
08035024 OSMANLICA FELSEFİ METİNLER II Tezli Y.Lisans
08035025 BÜYÜK FİLOZOFLAR Tezli Y.Lisans
08035015 ÖZNE FELSEFESİ Tezli Y.Lisans
08035027 FELSEFEDE EVRİM KAVRAMI I Tezli Y.Lisans
08035028 FELSEFEDE EVRİM KAVRAMI II Tezli Y.Lisans
08035029 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ I Tezli Y.Lisans
08035030 TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ II Tezli Y.Lisans
08035031 ZİHİN FELSEFESİ Tezli Y.Lisans
08035032 DUYGU FELSEFESİ Tezli Y.Lisans
08035013 ÇAĞDAŞ ZAMAN-MEKAN FELSEFESİ Tezli Y.Lisans
08035016 MEKAN FELSEFESİ Tezli Y.Lisans
08035038 PRESOKRATİK DÜŞÜNME Tezli Y.Lisans
08035033 ETİK VE SİYASET I Tezli Y.Lisans
08035036 ETİK VE SİYASET Tezli Y.Lisans