FEL132 kodlu Eleştirel Düşünme dersi Cuma günü 15:30-17:00 arasında 433 nolu sınıfta yapılacaktır.